Acquire

DISCLAIMER WEBSITE.

Deze website is gecreëerd en wordt beheerd door Opel Belgium N.V. en door uw Opel dealer (hierna gezamenlijk te noemen: “de Opel dealer”).

 1. Intellectuele eigendom

  Alle afbeeldingen van producten en alle materialen op de site zijn eigendom van de Opel dealer en mogen niet worden gekopieerd, gereproduceerd of op enige andere wijze worden opgeslagen, anders dan noodzakelijk om de pagina online te kunnen bekijken. Wel is het toegestaan webpagina’s van de Opel dealer af te drukken voor persoonlijk gebruik. Ongeacht het bovenstaande, kan de Opel dealer bezoekers van haar website van tijd tot tijd in de gelegenheid stellen screensavers, wallpapers en andere materialen van de site te downoaden. Deze downloads kunnen onderworpen zijn aan de daarop toepasselijke voorwaarden van de Opel dealer.

 2. Linken naar de website

  Indien u een link wenst aan te leggen naar deze site, dient u dit altijd naar de homepage te doen.

 3. Juistheid van gegevens

  Sommige op deze site geïllustreerde modellen, onderdelen en accessoires kunnen in detail verschillen van de werkelijke uitvoering. De afgebeelde kleuren kunnen slechts een gemiddelde indruk geven van de werkelijkheid en zijn mede afhankelijk van uw scherminstellingen. Afgebeelde extra's zijn tegen meerprijs leverbaar, tenzij anders vermeld. Bij de aankoop van accessoires dient rekening gehouden te worden met de regelgeving m.b.t. de technische specificaties en type-goedkeuringen. Raadpleeg steeds het gelijkvormigheidsattest voor aankoop of montage. De informatie op deze site is gebaseerd op de laatst bekende gegevens op het moment van lanceren van de site. De Opel dealer wijst echter alle aansprakelijkheid van de hand voor eventuele fouten. De Opel dealer behoudt zich tevens het recht voor te allen tijde prijswijzigingen door te voeren evenals de constructie en uitvoering van zijn producten te wijzigen zonder verplichting eerder geleverde producten dienovereenkomstig te veranderen. De Opel dealer of de Opel Erkend Hersteller verstrekt u graag inlichtingen.

 4. Aansprakelijkheid

  De Opel dealer is niet verantwoordelijk voor mogelijke virussen indien deze, ondanks controlemaatregelen, toch op de website zouden voorkomen. De Opel dealer is evenmin verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van websites die met de website van de Opel dealer zijn gelinkt.

 5. Gegevensbescherming

  De Opel dealer respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe de Opel dealer gegevens verzameld en hoe die gegevens gebruikt worden.

  1. Persoonsgegevens

   De Opel dealer verzamelt geen persoonsgegevens ,tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Indien de bezoeker zich opgeeft om via e-mail informatie te ontvangen, geeft een bezoeker de Opel dealer toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van de Opel dealer/Opel BeLux met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. Bij elke e-mail communicatie zal de bezoeker de mogelijkheid geboden worden geen verdere informatie te ontvangen. Indien de bezoeker zich opgeeft om informatie via post te ontvangen, beschikt hij over de keuze zijn gegevens enkel te laten verwerken voor de specifieke vraag of tevens in de toekomst verdere informatie te ontvangen. In dit laatste geval geeft een bezoeker de Opel dealer /Opel BeLux toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan in een bestand van de Opel dealer/Opel BeLux met het oog op een geautomatiseerd klantenbeheer en marktonderzoek. De bezoeker heeft recht op inzage en eventuele correctie van de op u betrekking hebbende gegevens. U heeft ook het recht om u kosteloos te verzetten tegen verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kunt uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot de Data Privacy Officer van Opel Belgium op onderstaand adres:
   Bourgetlaan 20 Bus 2
   1130 Brussel, België

  2. Automatisch vergaarde niet-persoonlijke identificatie informatie

   In sommige gevallen zal de Opel dealer gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals welke versie browser of computer operating system een bezoeker gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar de website gekomen bent.

  3. Gegevens die wij op de harde schijf van uw computer kunnen plaatsen

   Tijdens een bezoek aan de site kunnen zogenaamde 'cookies' op uw systeem geplaatst worden. Deze gegevens helpen ons de site beter af te stemmen op de wensen en voorkeuren van de bezoekers. Met de meeste Internet browsers kunt u 'cookies' van uw harde schrijf verwijderen, 'cookies' afwijzen of een waarschuwing ontvangen vooraleer een 'cookie' geïnstalleerd wordt. Raadpleeg de instructies of Help-functie van uw Internet browser voor verdere details.

 6. Toepasselijke wetgeving en bevoegde rechtbanken

  De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website en op onderhavige Algemene Voorwaarden.