Acquire

FAQ - Veelgestelde vragen.

Kan ik op deze site een wagen kopen?

Een wagen kopen kan alleen bij een van onze Opel Verkooppunten. Via deze site proberen wij u wel zo volledig mogelijk te informeren over het Opelgamma en u te helpen bij het kiezen uit de verschillende modellen, versies, motoren, opties en bij het contacteren van een Opel Verdeler.

Waar vind ik een officiëel Opel Verkooppunt?

Via de optie "Zoek uw Verdeler" in het hoofdmenu links kan u alle Opel Verkooppunten in België terugvinden. U vult de postcode of de naam van een gemeente in en op het volgende scherm vindt u de lijst van alle officiële Opel Verkooppunten in die regio. U krijgt meteen ook alle contactgegevens. Als u een Opel Verkooppunt bij naam kent, kan u ook meteen op naam zoeken om de gegevens van dat Opel Verkooppunt te vinden. Als u op zoek bent naar een nieuwe wagen, dan vindt u ook op het einde van de Car Configurator ("Configureer uw Opel") de mogelijkheid om een Opel Verkooppunt te vinden in de regio waar u uw wagen wenst te kopen.

Waar kan ik meer informatie vinden over de Opel financieringsvoorwaarden?

Indien u een nieuwe wagen wenst aan te kopen, en u zou graag weten wat onze financieringsvoorwaarden zijn, verzoeken wij u om telefonisch contact op te willen nemen met de afdeling Opel Credit op het nummer 03/540.16.00 of via e-mail : be.quality.council@gmacio.com

Kan ik op deze site de waarde van mijn wagen laten schatten?

Het zou inderdaad makkelijk zijn voor iedereen indien dit mogelijk was, maar de waarde van een wagen hangt nu eenmaal in belangrijke mate af van de staat waarin die wagen zich bevindt. Wij verwijzen u hiervoor dan ook naar onze Opel Verdelers. Voor een indicatie verwijzen wij u naar onze site hetbestebod.be.

Kan ik op deze site te weten komen wanneer mijn wagen geleverd kan worden?

Indien u wenst te weten te komen wanneer de wagen die u besteld heeft geleverd kan worden, neemt u best contact op met uw Opel Verdeler die met plezier zal antwoorden op uw vraag.

Kan ik op deze site te weten komen welke Opel Verdeler bijvoorbeeld een nieuwe zwarte Opel Astra 1.8 5 deurs met schuifdak in stock heeft?

Dit is helaas niet mogelijk. Wij raden u aan hiervoor contact op te nemen met uw Opel Verdeler die u zal kunnen meedelen of hij de wagen van uw keuze (dromen?) in stock heeft. Als dat niet het geval is, zal hij met plezier voor u nagaan welke collega Opel Verdeler die specifieke wagen eventueel ter beschikking heeft.

Wat is een "Nettoprijs"?

Nettoprijzen zijn geen publicitaire stunt, noch een tijdelijke actie. Daarom noemen wij het eerder onze "netto-aanpak". Door deze originele en transparante aanpak kan u bijna elk model uit het Opelgamma aan een zeer voordelige prijs kopen. Nettoprijzen geven duidelijkheid en zekerheid omdat er enerzijds geen onverwachte toeslagen zijn en anderzijds alle kortingen er reeds automatisch in verrekend zijn. En voor u als klant kan dat alleen maar een voordeel zijn.

Kan ik op deze site terecht voor technische informatie over een huidig of oud Opel model?

Voor technische informatie raden wij u aan contact op te nemen met een van onze Opel Verdelers.

De batterij van mijn wagen werd onlangs afgekoppeld en nu moet ik de code van de radio opnieuw invoeren, maar ik vind die code nergens terug? Wie kan mij aan deze code helpen?

Voor een radiocode kan u terecht bij elke Opel Verdeler. Deze code kan u om veiligheidsredenen niet rechtstreeks bij Opel België verkrijgen.

Welke garantie biedt Opel voor nieuwe voertuigen?

 1. Opel Belgium NV (hierna "Opel Belgium" genoemd) garandeert dat de personenwagens en bedrijfsvoertuigen die het verdeelt, volgens de heersende stand van de techniek van toepassing op de respectieve voertuigtypes, vrij zijn van defecten gedurende een periode van 24 maanden met onbeperkte kilometerstand. De garantie geldt vanaf de aflevering van het voertuig door de Opel Distributeur of vanaf de eerste inschrijving van het motorvoertuig, waarbij wat eerst voorvalt, geldt. De herstellingen onder garantie kunnen worden uitgevoerd bij elke Opel Erkende Reparateur, ongeacht de plaats.
 2. Opel Belgium garandeert gedurende een periode van twaalf (12) jaar dat het koetswerk niet zal doorroesten (Movano : 6 jaar).
 3. Voor speciale koetswerkuitvoeringen en banden zal Opel Belgium enkel garantie verlenen als de eindgebruiker van het voertuig eerst beroep gedaan heeft op de garantie van de fabrikanten van die producten. Gerechtelijke actie is daarbij niet noodzakelijk.
 4. Aanvragen tot herstellingen onder garantie moeten gericht worden aan een Opel Erkend Reparateur. Bij dergelijke aanvraag moet dit serviceboekje met het internationale servicecertificaat, ingevuld en ondertekend door de Opel Distributeur die het voertuig heeft afgeleverd, overgelegd worden.
 5. De garantie omvat enkel de gratis herstelling van het nieuwe motorvoertuig door een Opel Erkend Reparateur. Voor onderdelen die tijdens dergelijke herstelling worden vervangen, geldt dezelfde garantie tot het einde van de voertuiggarantie, zoals bepaald in het bovenstaande punt 1. Vervangen onderdelen worden eigendom van Opel Belgium. Normale slijtage valt niet onder deze garantie.
 6. De garantie geldt niet als de oorzaak van het defect toe te schrijven is aan: externe mechanische of chemische invloeden (met betrekking tot lak- of koetswerkschade, vooral steenslag, roestdeeltjes in de lucht, industriële luchtvervuiling) die inwerken op het motorvoertuig, of onjuist gebruik of overbelasting van het motorvoertuig ;of herstelling van of onderhoud aan het motorvoertuig door een derde die geen Opel Erkend Reparateur is, terwijl de eigenaar/gebruiker zich daarvan bewust was of redelijkerwijze had moeten zijn; of onderdelen die niet door Opel Belgium zijn goedgekeurd en die in het voertuig zijn gemonteerd, of wijzigingen aan het voertuig, die niet door Opel Belgium zijn goedgekeurd, of het niet naleven van de instructies van Opel Belgium betreffende het gebruik van, de service en het onderhoud aan het motorvoertuig (bijvoorbeeld in de gebruikershandleiding) en vooral het niet laten uitvoeren van de controles voorgeschreven in het serviceboekje, of het niet melden en laten herstellen door de gebruiker van een defect dat reeds herkenbaar was bij de aflevering van het voertuig, onmiddellijk na die aflevering, of van een defect dat later zichtbaar werd, onmiddellijk nadat het zichtbaar is geworden, overeenkomstig punt 4.
 7. Alle garantieaanspraken vervallen op het einde van de garantieperiode overeenkomstig punt 1. Voor defecten die tijdens de garantieperiode werden gemeld, doch niet hersteld, blijft de garantie geldig tot het defect is hersteld. De garantieperiode voor dergelijke defecten eindigt evenwel twee maanden na de laatste herstelling, of nadat de Opel Erkend Reparateur verklaard heeft dat het defect is hersteld of dat er geen defect is.
 8. Deze garantie laat de wettelijke rechten onverlet die de consument heeft krachtens de toepasselijke nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen. Als consument in de zin van dit artikel wordt beschouwd iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die geen verband houden met zijn beroepsactiviteit of zijn commerciële activiteit.

Hoe en waar kan ik een duplicaat van de boorddocumenten van mijn wagen bekomen?

Indien u een duplicaat van de boorddocumenten van uw wagen wenst te bekomen, verzoeken wij u vriendelijk contact op te nemen met een Opel Verkooppunt naar keuze. Het Opel Verkooppunt is het best geplaatst u te informeren hoe u dit document kan bekomen.

Wat te doen in geval van een garantiekwestie?

De tevredenheid van de eigenaar en de verworven faam van Opel producten zijn van overwegend belang voor de Verdeler, Erkend Opel Hersteller en Opel België. Wanneer een garantiekwestie niet tot uw tevredenheid behandeld is, kunnen de volgende stappen worden ondernomen:

 1. Bespreek het probleem met de directie van de Opel Verdeler.
 2. Wendt u tot het Customer Service Opel/Opel Benelux:
  Post: Customer Service Opel / Opel Belgium, Prins Boudewijnlaan 24A, 2550 Kontich
  eMail:opel.customercare@be.gm.com
  Telefonisch (alle werkdagen van 9.00 u. tot 17.30 u.): 03/450.63.29
  Fax: 03/450.63.21

Waar kan ik als student terecht voor technische informatie bij het maken van mijn eindwerk?

Studenten die op zijn zijn naar technische informatie die zij nodig hebben bij het maken van hun eindwerk kunnen zich via e-mail wenden tot het Customer Service Center. Het Customer Service Center zorgt er dan voor dat uw vraag bij de juiste afdeling terechtkomt. Wij verzoeken u de vraag zo gedetailleerd mogelijk te stellen. Algemene vragen voor technische informatie kunnen niet worden beantwoord.

Hoe kan ik een handleiding voor mijn wagen/radio-navigatiesysteem bekomen?

Deze kunt u via uw Opel Distributeur aanvragen. Vaak zijn er ook nog handleidingen van oudere modellen op voorraad. Informeert u hiervoor ook bij de Opel Verdeler.

Ik ben onlangs verhuisd. Hoe kan ik mijn adreswijziging doorgeven?

Adreswijzigingen kunt u schriftelijk of per e-mail doorgeven aan het Customer Service Center. Wij zullen er dan voor zorgen dat uw gegevens in ons bestand worden aangepast.

Is mijn Opel geschikt voor E10 brandstof?

Alle Opel-voertuigen met benzinemotor vanaf 1 januari 2000 zijn E10-geschikt, met uitzondering van:
Opel Vectra C, Opel Signum en Opel Zafira B met 2.2 benzinemotor met directe injectie" (Motorcode: Z22YH)

Als mijn Opel niet geschikt is voor E10, wat moet ik dan doen?

Helaas is de Z22YH motor (2.2 direct) niet geschikt voor E10. Auto’s die niet geschikt zijn voor E10 moeten de beschikbare brandstoffen gebruiken die max. 5% Bio ethanol bevatten. Deze blijven, zoals het er nu naar uitziet, beschikbaar voor onbepaalde tijd. Bijvoorbeeld Euro 98/95.